Phân tích, giới thiệu và báo giá bộ ghế mộc Âu Á vách trơn tay đặc chân 12 cột 12 gỗ mun đuôi công